S. 02/02 Czytamy Etykiety: od potrzeby do misji. Agnieszka Pocztarska

Czytamy Etykiety zrodziło się z potrzeby poznania i monitorowania składów produktów na własny użytek. Dziś Agnieszka Pocztarska skupia wokół siebie niemal 300 tysięczną społeczność, z którą dzieli pasję do zdrowego stylu życia.